Evidentment era molt millor en directe, però per fer-se una idea….