Espera

Aquest matí hem tingut d’esperar un moment…