Carretera típica d’escòcia, amb els seus passing places

Carretera típica d'escòcia, amb els seus passing places