Bahursos

Per dintre del camping baixava una corrent d’aigua impressionant