No slider

Tenir un slider pot fer més lenta la càrrega de la teva pàgina.