Analitzant el circuit, Foix

Analitzant el circuit, Foix